V praxi se setkáváme s různými kuriozitami. Jednou z těch nejčastějších je nedodržení předepsaného krytí rozvaděčů a bytových rozvodnic. Rozvaděče pro vnitřní použití musí mít krytí alespoň IP 2X, které na obrázku viz výše není dodrženo. Vzniká tak riziko možného dotyku se živými částmi uvnitř rozvaděče. Rozvaděč v tomto stavu zcela jistě nemůže získat platnou revizi a neměl by být uveden do provozu.